DOKUMENTY KE STAŽENÍ A ODKAZY

Aktuality

 • Seznam členů Společenstva kominíků ČR - www.skcr.cz
 • Znečištění ovzduší vytápěním (MŽP ČR) - www.mzp.cz

Komínové hlavice

 • Regulátor tahu komínů: ANO nebo NE? (Pavel Dědič) - dokument
 • Nereálný vliv zařízení na účinnost a emise (Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.) - dokument
 • K "zázračným" regulátorům účinku větru - nesprávně regul. tahu (Kominický věstník) - dokument

Legislativa

 • Zákon 201/2012, o ochraně ovzduší - dokument
 • Vyhláška 415/2012, o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a jejím zjišťování - dokument
 • Zákon 25/2008, o integrovaném registru znečišťování - dokument
 • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností ISPOP - www.ispop.cz
 • Integrovaný registr znečišťování životního prostředí - www.irz.cz
 • Nařízení vlády 91/2010, o požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů - dokument
 • Vyhláška 268/2009, o technických požadavcích na stavby (§ 24, § 12) - dokument
 • Vyhláška 23/2008, o technických podmínkách požární ochrany staveb (§ 8) - dokument
 • Vyhláška 194/2013, o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie - dokument
 • Vyhláška 349/2010, o stanovení minimální účinnosti užití energie - dokument
 • Zákon 406/2000, o hospodaření energií - dokument
 • Vyhláška 193/2013, o kontrole klimatizačních systémů - dokument

Firemní dokumenty

 • Výpis z obchodního rejstříku - dokument
 • Výpis ze živnostenského rejstříku - dokument
 • Osvědčení o autorizaci k měření emisí - dokument
 • Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře - dokument
 • Osvědčení revizního technika spalinových cest - dokument
 • Oprávnění ke kontrolám kotlů a rozvodů tepelné energie - dokument

Užitečné odkazy

Prohlížeč souborů formátu .pdf - stáhnout Adobe Reader.

Zdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


© 2021, EMI-TEST s.r.o., matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136