KONTROLY KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK

Probíhá novelizace legislativy

Vyhláška 193/2013 Sb. bude novelizována podle novely zákona 406/2000 Sb. platné od 25.1.2020.

Systémy klimatizace

Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek
nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce
jsou u provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání
(tj. zařízení sloužící pro úpravu vnitřního prostředí chlazením
nebo úpravou vlhkosti, které je součástí budovy
)
se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni

  • zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná
    zpráva o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání,
  • předložit na vyžádání zprávu o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace
    a větrání MPO, SEI nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2 zákona,
  • oznámit MPO provedení kontroly osobou z jiného státu EU a předložit ministerstvu kopii
    oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

Četnost kontrol

Bude upravovat prováděcí předpis

Související dokumenty

Zdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


© 2021, EMI-TEST s.r.o., matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136