KONTROLY KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK

Provádíme kontroly klimatizačních systémů podle vyhlášky 193/2013 Sb.

Kontrola klimatizačního systému zahrnuje:

  • hodnocení dokumentace a dokladů klimatizačního systému,
  • vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti přístupných zařízení klimatizačního systému,
  • hodnocení údržby klimatizačního systému,
  • hodnocení dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na chlazení budovy,
  • hodnocení účinnosti klimatizačního systému,
  • doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu klimatizačního systému.

Cena kontrol

Cena se pohybuje v rozmezí 4500 - 9500,- Kč za klimatizační systém bez DPH,
řídí se především počtem složitostí prováděných kontrol a je vždy smluvní.
U většiny zakázek po celé České republice neúčtujeme dopravu.

Četnost kontrol

Příloha 2 vyhlášky 193/2013 Sb.
Kontroly klimatizací provedené podle dřívějších předpisů (vyhláška 277/2007 Sb.) přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky (1.8.2013) se považují za kontroly provedené podle nových předpisů.

Klimatizační jednotky
Jmenovitý chladicí výkon První kontrola po uvedení do provozu
(roky)
Další kontrola (roky)
Systém je trvale monitorován Systém není trvale monitorován
12 - 100 kW 10 10 10
nad 100 kW 4 10 4

Monitoringem se má na mysli trvalý monitoring spotřeby paliv nebo elektrické energie
a teploty vzduchu vnitřní části budovy, sloužící k regulaci výkonu klimatizace.

Související dokumenty

Zdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


Copyright © 2020 EMI-TEST s.r.o., Na Sibiři 451, 549 54  Police nad Metují, matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136