KONTROLY KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

Probíhá novelizace legislativy

Vyhláška 194/2013 Sb. bude novelizována podle novely zákona 406/2000 Sb. platné od 25.1.2020.

Systémy vytápění

Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek
nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce (§ 1190 a zákona 89/2012 Sb.)
jsou u provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy
(tj. zařízení sloužící pro úpravu vnitřního prostředí,
při níž dochází ke zvyšování teploty, které je součástí budovy
)
se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni:

 • zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem
  je písemná zpráva o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání,
 • předložit na vyžádání zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění
  a větrání Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), Státní energetické inspekci (SEI)
  nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2 zákona,
 • oznámit MPO provedení kontroly osobou z jiného státu EU a předložit ministerstvu kopii
  oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

Četnost kontrol

Bude upravovat prováděcí předpis

Související dokumenty

Zdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


© 2021, EMI-TEST s.r.o., matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136