VĚTRÁNÍ, PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU

Větrací koncept – Větrání objektů

Pokud se na základě 4-Pa testu vyhodnotí množství přívodního spalovacího vzduchu ke spotřebiči
typu B (otevřený) jako nedostatečné, jsme schopni navrhnout a instalovat větrací klapky Regel-air®.
Větrací klapky jsou zařízení pro doplnění množství přívodního spalovacího vzduchu
a jsou v souladu s požadavky Českého svazu pro technická zařízení.

Přínosy větracích klapek Regel-air®

  • přívod potřebného množství spalovacího vzduchu pro plynové spotřebiče typu B,
  • přívod potřebného množství spalovacího vzduchu pro spotřebiče na tuhá paliva,
  • udržování relativní vlhkosti pod kritickou mezí – redukce relativní vzdušné vlhkosti,
  • zabránění vzniku plísní – ochrana před plísněmi,
  • odvod škodlivin z místností,
  • úspora energie na vytápění (snížení relativní vlhkosti),
  • větrání 24 hodin denně.

Cena instalace

Instalace se skládá z následujících kroků:

  • určení typu oken a návrh velikosti větrací klapky Regel-air®,
  • výpočet potřebného množství klapek (výkon zdroje tepla, počet místností, atd.),
  • montáž.

Cena instalace je dána množstvím instalovaných klapek do bytu/domu.
Vzhledem k velkému množství okenních profilů jsou obvykle potřeba dvě návštěvy – před montáží
(změření okna a návrh velikosti klapky a jejich množství) a následně vlastní montáž klapek do oken.

Do objektu se spotřebičem o výkonu 20 kW se instalují čtyři až šest párů klapek.
Cena jednoho páru větracích klapek pro plastová okna je 490,- Kč bez DPH.
Cena montážních prací je 600,- Kč na byt/dům bez DPH, u většiny zakázek neúčtujeme dopravu.

4 Pa test

Testem určíme, zda je v prostoru se spotřebičem dostatečný přívod vzduchu - více zde.

Související dokumenty

Zdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


© 2021, EMI-TEST s.r.o., matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136