DALŠÍ POVINNOSTI

Hodnocení rizik ekologické újmy

Tato problematika je řešena zákonem 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě
a o její nápravě a o změně některých zákonů (dále jen zákon).

Povinností provozovatelů stacionárních zdrojů znečištění ovzduší je znát veškerá rizika ekologické újmy, která by mohla nastat. Z tohoto důvodu proto musí provozovatel zpracovat pro každou provozovnu tzv. základní, případně i podrobné hodnocení rizik ekologické újmy. Na základě výsledků hodnocení rizik musí potenciální ekologické újmě předcházet, případně její negativní účinky kompenzovat formou finančního zajištění.

Prováděcím předpisem zákona o ekologické újmě je vyhláška 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě a nařízení vlády 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění (nařízení vstupuje v platnost od 1.1.2012).

Povinnost mít zpracované hodnocení rizik, popř. finanční zajištění, nabývá účinnosti 1.1.2013.

Související dokumentyZdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


© 2021, EMI-TEST s.r.o., matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136