OPRAVY A INSTALACE SPALINOVÝCH CEST

Nabízíme Vám profesionální přístup:

  • naším hlavním cílem je odvádět kvalitní práci, nechceme se podbízet pouze nejnižší cenou,
  • budeme Vám vždy solidním a spolehlivým partnerem,
  • samozřejmostí je čistota a pořádek na pracovišti,
  • pro vložkování a opravy používáme především materiál od kvalitních českých výrobců.

Prohlédněte si ukázky našich realizací:

Odvody spalin pro kondenzační kotle

Broumov - V rodinném domě bylo provedeno vyvložkování komína pevnou plastovou vložkou pro kondenzační kotel včetně soustředného napojení na původní keramickou vložku bez nutnosti bourání. Vzduch pro spalování je přiváděn komínem protisměrně přímo do spotřebiče.
 
 

Jaroměř - V kotelně výrobního objektu bylo při výměně kotle provedeno vyvložkování
původní nerezové komínové vložky novou pevnou plastovou vložkou pro kondenzační kotel.
 
 

Police nad Metují - V rodinném domě byl při výměně kotle za nový kondenzační kotel vyvložkován původní průduch ohebnou plastovou vložkou. Nad kotlem je instalován díl s odvodem kondenzátu.
 
 

Bukovice - V rodinném domě byl pro kondenzační kotel zhotoven individuální odvod spalin z pevných plastových vložek, izolovaných a opláštěných barevným plastovým potrubím s ukotvením do stěny.
 
 

Společné odvody spalin pro turbokotle (LAS)

Praha - Na šestipodlažním budově byl s použitím pouze horolezecké techniky instalován přetlakový fasádní komín pro odvod spalin od tří turbokotlů v patrech nad sebou a napojení kotlů stěnou budovy. Spaliny jsou odváděny řádně do volného ovzduší a zabráněno je devastaci fasády vyústěním na stěně.
 
 

Vyvložkování komína pro nová krbová kamna

Police nad Metují - Při rekonstrukci bytu byl vyfrézován komínový průduch a vyvložkován ohebnou nerezovou vložkou. Z důvodů těžko přístupného ústí komína byl na půdě zhotoven čistící otvor.
 
 

Vyvložkování komína pro nový kotel

Heřmánkovice - Součástí rekonstrukce školy bylo vyvložkování komína pevnou nerezovou vložkou
pro automatický kotel na dřevěné pelety a napojení spotřebiče izolovaným kouřovodem.
 
 

Vyvložkování netěsného zděného komína

Heřmánkovice - Ve víceúčelovém objektu bylo provedeno vyvložkování netěsného zadehtovaného komínového průduchu nerezovou vložkou a napojení na stávající kotel na tuhá paliva.
 
 

Výstavba nového kovového komína

Police nad Metují - Ani u dřevostaveb, ani u betonových pasivních domů nemůže chybět komín
pro nezávislý záložní zdroj tepla na dřevo s malým výkonem nebo kotel k natopení akumulační nádrže. Tepelné mosty v místě prostupu spalinové cesty pláštěm budovy lze omezit systémovými prvky renomovaných výrobců komínů nebo individuální vynalézavostí v mezích požární bezpečnosti.
 
 

Náchod - Svislý kouřovod s funkcí komína od krbových kamen, navíc opatřený spalinovou klapkou.
 
 

Jaroměř - Při výměně spotřebičů paliv je třeba uvést spalinové cesty do souladu se současnými technickými předpisy, což většinou znamená celkovou rekonstrukci a výměnu komína a kouřovodu.
 
 

Police nad Metují - Není-li ve stávajícím objektu na vhodném místě žádné komínové těleso
a je možné umístit kamna u obvodové zdi, bývá fasádní komín nejjednodušším řešením.
 
 

Výstavba nového komína pro kondenzační kotel a krbová kamna

Trutnov - V rekonstruovaném rodinném domě bylo vybouráno původní komínové těleso a vystavěno dvouprůduchové ze systému betonových tvárnic s izolovanou nerezovou vložkou pro krbová kamna. Ve 2. průduchu bude po nainstalování kondenzačního kotle odvod spalin zajišťovat plastová vložka.
 
 

Výstavba nového komína pro krbová kamna

Police nad Metují - Nový rodinný dům bude primárně vytápěn tepelným čerpadlem
a tak komínové těleso zůstane zatím pouze připraveno k napojení krbových kamen.
 
 

Rekonstrukce nadstřešní části komína

Chuchel - Na rekreačním objektu byla ubourána rozpadlá nadstřešní část jednovrstvého komína
a znovu vystavěna z komímových cihel klinker, včetně osazení původní betonovou deskou.
 
 

Divec - Na vesnické usedlosti bylo provedeno ubourání rozpadajícího se zdiva nadstřešní části komína, vystavění do větší výšky, úprava a nastavení keramických vložek, osazení nové betonové desky a nerezovými límci estetiské sladění s druhým komínovým tělesem.
 
 

Broumov - Na víceúčelovém objektu bylo provedeno odstranění hliníkové ohebné vložky, ubourání rozpadlé nadstřešní části komína, znovuvystavění z komínových cihel klinker a osazena původní betonová deskou. Komínový průduch byl vyvložkován ohebnou nerezovou vložkou pro plynový kotel.
 
 

Ostatní opravy spalinových cest

Dopojení kamen a kotlů kouřovodem do komína.
 
 

Kontrolní otvory na kouřovody - Na kouřovody, které nejsou kontrolovatelné a čistitelné montujeme nerezové kontrolní otvory, díky nimž se problematické úseky stávají snadno kontrolovatelné i čistitelné.
 
 

Nástavce a oplechování hlavy komína - U komínů, jejichž výška na střechou neodpovídá ČSN osazujeme komíny vícevrstvými nástavci s odpovídajícím přesahem nad hřeben. Provádíme také oplechování komínových hlav, v pestré nabídce materiálů (nerez, hliník, barevný lakovaný plech atd.).
 
 

Komínové lávky - Po dohodě se správci objektů demontujeme ztrouchnivělé dřevěné lávky,
natíráme ocelové konstrukce ochrannými nátěry a montujeme nové pochůzné plochy.
 
 

Zdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


© 2021, EMI-TEST s.r.o., matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136