OPRAVY KOMÍNŮ

Provádíme opravy, vložkování, frézování, návrhy a stavby komínů, také pro kondenzační kotle a další.
Po dohodě provedeme odstranění závad zjištěných při kontrolách spalinových cest.

Nabízíme Vám profesionální přístup:

  • naším hlavním cílem je odvádět kvalitní práci, nechceme se podbízet pouze nejnižší cenou,
  • pro vložkování a opravy používáme především materiál od kvalitních českých výrobců,
  • budeme Vám vždy solidním a spolehlivým partnerem,
  • samozřejmostí je čistota a pořádek na pracovišti.

Prohlédněte si ukázky našich realizací:

Vyvložkování netěsného zděného komína

Heřmánkovice - Ve víceúčelovém objektu bylo provedeno vyvložkování netěsného zadehtovaného komínového průduchu nerezovou vložkou a napojení na stávající kotel na tuhá paliva.
 
 

Rekonstrukce nadstřešní části komína

Chuchel - Na rekreačním objektu byla ubourána rozpadlá nadstřešní část jednovrstvého komína
a znovu vystavěna z komímových cihel klinker, včetně osazení původní betonovou deskou.
 
 

Divec - Na vesnické usedlosti bylo provedeno ubourání rozpadajícího se zdiva nadstřešní části komína, vystavění do větší výšky, úprava a nastavení keramických vložek, osazení nové betonové desky a nerezovými límci estetiské sladění s druhým komínovým tělesem.
 
 

Broumov - Na víceúčelovém objektu bylo provedeno odstranění hliníkové ohebné vložky, ubourání rozpadlé nadstřešní části komína, znovuvystavění z komínových cihel klinker a osazena původní betonová deskou. Komínový průduch byl vyvložkován ohebnou nerezovou vložkou pro plynový kotel.
 
 

Ostatní opravy spalinových cest

Dopojení kamen a kotlů kouřovodem do komína.
 
 

Kontrolní otvory na kouřovody - Na kouřovody, které nejsou kontrolovatelné a čistitelné montujeme nerezové kontrolní otvory, díky nimž se problematické úseky stávají snadno kontrolovatelné i čistitelné.
 
 

Nástavce a oplechování hlavy komína - U komínů, jejichž výška na střechou neodpovídá ČSN osazujeme komíny vícevrstvými nástavci s odpovídajícím přesahem nad hřeben. Provádíme také oplechování komínových hlav, v pestré nabídce materiálů (nerez, hliník, barevný lakovaný plech atd.).
 
 

Komínové lávky - Po dohodě se správci objektů demontujeme ztrouchnivělé dřevěné lávky,
natíráme ocelové konstrukce ochrannými nátěry a montujeme nové pochůzné plochy.
 
 

Související dokumenty

Zdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


Copyright © 2020 EMI-TEST s.r.o., Na Sibiři 451, 549 54  Police nad Metují, matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136