BLOWERDOOR TEST

Blower door test je nejčastěji používaná metoda, při které se pomocí ventilátoru vyvolá tlakový rozdíl mezi interiérem a exteriérem budovy a vzduchotěsnost obálky budovy pak spolehlivě určí měření.
Principem zkoušky je změření objemu vzduchu, který uniká netěsnostmi v obálce budovy.
Čím větší je tlakový rozdíl působící na netěsnost, tím větší je i objem vzduchu prochází netěsností.
Netěsnosti bývají nahodilé a vznikají při zpracování projektové dokumentace nebo v průběhu výstavby.

Výsledkem je několik výstupů:

  • ověření kvality práce dodavatelské firmy,
  • zamezení vstupu vlhkosti do objektu,
  • odhalení skrytých tepelných mostů,
  • finanční úspora při provozu budovy,
  • vystavení dokladů potvrzujících stupeň vzduchotěsnosti s ohledem k požadavkům dotačních titulů.

Cena za měření

Cena za měření dle ČSN EN 13829 - metoda A nebo B pro rodinný dům od 3000,- Kč je vždy smluvní.
Vyhledání netěsností v budově od 500,- Kč/hod.
Doprava od 5,- Kč/km.

Související dokumenty

Zdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


© 2021, EMI-TEST s.r.o., matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136