MĚŘENÍ ÚČINNOSTI SPALOVÁNÍ

Provádíme měření termické účinnosti spalování kotlů a měření obsahu CO a NOx ve spalinách.
K měření používáme kvalitní, pravidelně kalibrované analyzátory spalin s elektrochemickými články.

Uvedené měření je vhodné pro:

  • energetické specialisty, kteří provádějí kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie,
  • energetiky, kteří hodnotí účinnost provozu kotlů,
  • techniky, kteří provádějí servis kotlů.

Cena měření

Cena se pohybuje obvykle v rozmezí 500 - 1500,- Kč za kotel bez DPH,
řídí se především počtem složitostí prováděných kontrol a je vždy smluvní.
U většiny zakázek po celé České republice neúčtujeme dopravu.

Související dokumenty

Zdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


© 2021, EMI-TEST s.r.o., matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136