FIREMNÍ DOKUMENTY

  • Výpis z obchodního rejstříku - dokument
  • Výpis ze živnostenského rejstříku - dokument

  • Osvědčení o autorizaci k měření emisí - dokument
  • Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře - dokument

  • Osvědčení revizního technika spalinových cest - dokument

  • Oprávnění energetického specialisty - dokument
  • Oprávnění energetického specialisty - dokument
  • Oprávnění ke kontrolám kotlů a rozvodů tepelné energie - dokument

Zdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


© 2021, EMI-TEST s.r.o., matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136