LEGISLATIVA

 • Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - dokument
 • Zákon 369/2016 Sb., změny zákona 201/2012 Sb. - dokument
 • Zákon 172/2018 Sb., změny zákona 201/2012 Sb. - dokument
 • Vyhláška 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování ovzduší a jejím zjišťování - dokument
 • Vyhláška 452/2017 Sb., změny vyhlášky 415/2012 Sb. - dokument
 • Zákon 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování - dokument
 • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností ISPOP - www.ispop.cz
 • Integrovaný registr znečišťování životního prostředí - www.irz.cz

 • Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně (část druhá) - dokument
 • Vyhláška 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty - dokument
 • Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (§ 24, § 12) - dokument
 • Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (§ 8) - dokument

 • Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií - dokument
 • Zákon 318/2012 Sb., změny zákona o hospodaření energií - dokument
 • Zákon 103/2015 Sb., změny zákona o hospodaření energií - dokument
 • Vyhláška 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie - dokument
 • Vyhláška 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie - dokument
 • Vyhláška 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů - dokument

Zdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


© 2021, EMI-TEST s.r.o., matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136