KONTROLY KOTLŮ 10 - 300 kW NA PEVNÁ PALIVA

Povinnost provádění kontrol technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, vyplývá z §17 odst. 1 písm. h) zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Kontroly provádí osoba, která byla proškolena výrobcem zdroje a má udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě.

Provedení kontroly provozovatel dokládá na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Naši pracovníci jsou pravidelně proškolováni předními výrobci kotlů a krbových vložek a kamen
ATMOS, ROJEK, OPOP, ABX, HAAS&SOHN, EKOEFEKT, VIADRUS, SLOKOV …

Četnost kontrol

Kontrol se provádí 1× za 3 roky, provedení první kontroly nejpozději do konce roku 2016.

Cena kontroly

Cena se pohybuje v rozmezí 750 - 1 450,- Kč za kotel bez DPH,
řídí se především počtem a složitostí kontrolovaných zařízení a je vždy smluvní.
U většiny zakázek v okolí neúčtujeme dopravu.
Zároveň s kontrolou nabízíme provedení kontroly a čištění spalinových cest.

Budoucnost provozování kotlů

Od 2014 - Ukončení výroby a prodeje kotlů na pevná paliva emisní třídy 1 a 2
Od 2017 - Povinnost provozovatelů provádět kontroly kotlů na pevná paliva
Od 2018 - Ukončení výroby a prodeje kotlů na pevná paliva emisní třídy 3
Od 2020 - Výroba a prodej kotlů na pevná paliva v celé EU pouze třídy EKODESING
Od 2022 - Povinnost provozovat kotle na pevná paliva emisní třídy pouze 3, 4, 5 a EKODESING
V jednání - Omezování provozu kotlů na fosilní paliva, zvyšování daně na fosilní paliva?

Související dokumentyZdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


Copyright © 2020 EMI-TEST s.r.o., Na Sibiři 451, 549 54  Police nad Metují, matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136