KOTLÍKOVÉ DOTACE

Program MŽP ČR podporující výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva v domácnostech za nové
nízkoemisní zdroje. Předpokládá se rozdělení 9 miliard korun ve třech výzvách v období 2015 - 2020.

I. výzva

Příjem žádostí v období 2015 – 2017
Bylo administrováno asi 28 000 žádostí.

II. výzva

Příjem žádostí v období 2017 – 2018
Podmínky dotací v jednotlivých krajích budou postupně upřesňovány.
Nebudou podporovány kotle na uhlí! Bude možná kombinace uhlí a biomasy.
Nebudou potřeba mikroenergetická opatření.
Výměna se bude týkat kotlů emisní třídy 1 a 2.
Třídu kotle dokládáte kontrolou kotle na pevná paliva, podle §17 odst. 1 písm. h) zákona 201/2012 Sb.

Všechny nově instalované kotle musí splňovat podmínky EKODESING, podle směrnice 2009/125/ES,
což jsou parametry, které musí splňovat kotle a interiérová topidla uváděná na trh EU.
Zjednodušeně musejí kotle na pevná paliva od roku 2020 vyhovovat limitům emisní třídy 5,
podle EN 303-5, a lokální topidla srovnatelně od roku 2022.

III. výzva

Příjem žádostí v období 2018 – 2020

Budoucnost provozování kotlů

  • od 2014 - Ukončení výroby a prodeje kotlů na pevná paliva emisní třídy 1 a 2
  • od 2017 - Povinnost provozovatelů provádět kontroly kotlů na pevná paliva
  • od 2018 - Ukončení výroby a prodeje kotlů na pevná paliva emisní třídy 3
  • od 2020 - Výroba a prodej kotlů na pevná paliva v celé EU pouze třídy EKODESING
  • od 2022 - Povinnost provozovat kotle na pevná paliva emisní třídy pouze 3, 4, 5 a EKODESING
  • v jednání - Omezování provozu kotlů na fosilní paliva, zvyšování daně na fosilní paliva?

Související dokumentyZdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


© 2021, EMI-TEST s.r.o., matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136