POVOLENÍ PROVOZU KOTELEN

Podle § 11 odst. 2 zákona 201/2012 Sb. (dále jen zákon) krajský úřad vydává

  • závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze 2 k zákonu jako podklad pro řízení podle jiných právních předpisů (zejména pro územní řízení),
  • závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze 2 k zákonu jako podklad pro řízení podle jiných právních předpisů (zejména pro stavební řízení),
  • povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze 2 k zákonu ("povolení provozu").

Jedná se o samostatné správní rozhodnutí, nezávislé na řízeních podle stavebního zákona, proto je na rozdíl od nahrazeného zákona 86/2002 Sb. možné povolování nových zdrojů i tam, kde se nevede řízení podle stavebního zákona (zdroje, které nepotřebují stavební povolení) a povolení je možné měnit nezávisle na tom, jedná-li se o změnu na zdroji, která vyžaduje změnu stavebního povolení.

Náležitosti žádosti o povolení provozu jsou stanoveny v příloze 7 zákona.

Povolení provozu v sobě integruje např. provozní řád, zvláštní podmínky provozu při smogové situaci, specifické emisní limity a technické podmínky provozu aj.

Povolení stanoví na základě zákona a prováděcích právních předpisů určité povinnosti (tzv. závazné podmínky provozu). Jedná se zejména o:

  • specifické emisní limity, emisní stropy,
  • provozní řád - pokud je dle přílohy č. 2 k zákonu vyžadován,
  • technické podmínky provozu,
  • podmínky provádění činností souvisejících s provozem zdroje,
  • zvláštní podmínky provozu při smogové situaci,
  • kompenzační opatření.

Zdroje znečišťování, které nemají povolení provozu vyřízené dle původní legislativy (zákon 86/2002 Sb.), musí nové povolení provozu mít vyřízeno do jednoho roku od platnosti zákona tedy do 1.9.2013.

Zdroje, které mají platné povolení dle původní legislativy (zákon 86/2002 Sb.) a toto povolení není pouze v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle nového zákona o ovzduší, musí požádat o jeho změnu nebo o nové povolení provozu do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do 1.9.2014.

Zákon jasně stanoví, ke kterým řízením, u kterých zdrojů je třeba jako podklad rozptylová studieodborný posudek (studie je vyžadována u zdrojů označeným ve sloupci A přílohy 2 zákona).

Související dokumentyZdarma nabízíme ve spolupráci s IR INSPECTIONS s.r.o. služby Energetického konzultačního a informačního střediska
v Polici nad Metují.


© 2021, EMI-TEST s.r.o., matej.brat@emi-test.cz, telefon 608 552 136